เช้าวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดพิธีน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายสมพงษ์ โลมะรัตน์

รองประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการกล่าวคำถวายอาลัย ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเบ็ญจะมะมหาราช นักเรียน เจ้าหน้าที่ และยืนสงบนิ่งถวายไว้อาลัยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณพิธีการหน้าเสาธง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th