นักเรียนโครงการ EEP ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้แก่ ม.4/2 , ม.5/1 , ม.5/2 และ ม.5/5 ปฏิบัติกิจกรรม โครงการคุณธรรม "อายุน้อย ร้อยความดี จิตอาสา

พัฒนาสังคมไทยตามรอยพ่อหลวง" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทุ่งศรีเมือง ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559) เวลา 10.00 น. โดยนักเรียนได้ทำความสะอาดหอไตรกลางน้ำ อุโบสถและศาลา รอบๆ บริเวณวัด พร้อมทั้งถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งคุณครูกนกพร สุขสาย และ คุณครูอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์ ให้การควบคุมดูแลนักเรียน.ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมครั้งนี้...

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th