พิธีบายศรีสู่ขวัญมุทิตาจิตครูเกษียณ 15 ท่าน ประจำปี 2559  โดย นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาท

แก่ผู้เกษียณ และ นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานดำเนินการจัดงาน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงาน ครอบครัวผู้เกษียณ อดีตครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อเวลา 18.00 น. วันพุธที่ 28 กันยายน 2559  ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th