พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

ในการกล่าวโอวาทและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์และปัจจัยในการใช้เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ได้มีองค์กร สโมสร หน่วยงานต่างๆ ที่มีจิตอันเป็นกุศลมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นักเรียน ตลอดจนครูเกษียณปี 2559 อดีตครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ศิษย์เก่าเบ็ญจะมะมหาราช สมาคมผู้ปกครอง และอีกหลายๆ ท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ ... (วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.39-12.00 น.)

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th