กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ ประจำปี 2559 อีกทั้งยังเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ครบรอบ 119 ปี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และ นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ณ บริเวณสวนด้านข้างอาคาร 8 (เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ) เวลา 09.39-10.00 น.

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th