กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ญจะะมมหาราช ครบรอบ 119 ปี ประจำปี 2559 ... เวลา 06.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์ 119 รูป ทำบุญเลี้ยงพระถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป

พร้อมตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำบุญทอดถวาย ณ วัดกุดคูณ และวัดท่าวังหิน จากนั้นคณะผู้บริหาร ครูและครูเกษียณ ร่วมพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 แห่งในโรงเรียน เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 จนถึงเวลาประมาณ 09.00 น.

     

     

     

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th