วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. เสร็จจากพิธีการหน้าเสาธง เข้าสู่บรรยากาศการมอบกระเช้าดอกไม้และกล่าวคำอำลาชีวิตราชการของครูเกษียณ 15 ท่าน

ต่อหน้านักเรียนกว่า 4 พันคน #ด้วยความอาลัยรักและระลึกถึงอยู่เสมอ : โดย ครูอลงกรณ์ ทองงอก (ป๋าโต้ง หรือจะเรียกว่าท่านเป็นตำนานแห่งเบ็ญจะมะเลยก็ว่าได้) และครูนงนุช แหวนวงษ์ (ครูติ๋ว...ครูผู้มีเสน่ห์ทางเสียงเพลง "ต่าย อรทัย" และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์แห่งสีสัน) ... เป็นตัวแทนครูเกษียณชาย-หญิง ในการกล่าวอำลากับนักเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th