โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดประชุมครูประจำเดือนกันยายน  และมีวาระพิเศษที่จะให้ครูเกษียณทั้ง  15 ท่าน ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ 

เมื่อวันอังคารที่  13  กันยายน 2559  เวลา  14.30 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th