เช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 07.45 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 07.45 น. โดยนักเรียนแต่ละห้องเรียนส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีถวายพานพุ่มเงิน-ทอง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ ... นอกจากนี้ยังมีการอ่านคำถวายราชสดุดี การนำสวดมาตาปิตุคุณ สดุดีพระคุณแม่   พิธีลงนามถวายพระพร  และพิธียกย่องคุณแม่ตัวอย่างแห่งปี เป็นต้น  ซึ่งคุณแม่ตัวอย่างได้รับการคัดเลือกมี 2 ท่าน  ได้แก่  คุณแม่พุฒ  พลราช  และ คุณแม่อุไร  โกศัลวิตร์  คุณแม่ผู้มีความเพียรวิริยะอุตสาหะ ผู้รักและดูแลลูกด้วยความใกล้ชิด  สั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนคนอื่นๆได้อย่างน่าปลาบปลื้มใจ

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th