--วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565--

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เวลา 08.09-09.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เพื่อน้อมรำลึกถีงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

<<ชมภาพได้จากงานโสตฯโรงเรียน>>

<<ชมภาพได้จากงาน PR โรงเรียน>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th