วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี กรรมการประเมิน และ นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าตรวจเยี่ยมชมผลงานและประเมินคัดเลือกสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์การสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ประเมินสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2464 เมื่อเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมเบญจมานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th