โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมคุณภาพ หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 60 รายการ  (คลิกดูรายละเอียดที่นี่)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th