เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557

<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th