โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร จากอาคารเรียนมหาราชไปอาคารเรียนจักรพงษ์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้  <<ประกาศสอบราคาจ้าง | เอกสารแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย >>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th