:: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ::

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

AP

EP

YSP

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

EEP

วคทส

FLAP

EP

AP

YSP

 

smile ดูคะแนนรายบุคคล smile

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th