งานวัดผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 วันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2561

<< คลิกดูตารางสอบที่นี่ >>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th