ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน  วิชาเอกพลศึกษา 

 

<<คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่>>

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th