โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

>> คลิกดูผลการเรียนที่นี่ << | >> คลิกพิมพ์คำร้องขอสอบแก้ตัวที่นี่ <<

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th