หมายเหตุ : วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564  นักเรียน ม.4 ทุกคน(รวมทั้งนักเรียน ม.3 เดิมด้วย) รายงานตัวและมอบตัวตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th