ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร จากการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ Math Contest 2019 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ พิธีการหน้าเสาธง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th