พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในการแข่งขัน Social Test 2016 โดยว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตร

ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกระดับชั้น. ณบริเวณพิธีการหน้าเสาธง วันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 2559 พร้อมเกียรติบัตรมอบแด่คุณครูที่พานักเรียนมาสอบ...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th