เบ็ญจะมะมหาราช Science Test 2022
Home
  
 

ประกาศผลคะแนนรายบุคคล

คำค้น(บางส่วนของชื่อ หรือ สกุล):

ประกาศผลการแข่งขัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

*ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายและมีเลขประชาชนมาในวันเข้าสอบด้วย

 go top